BAŞVURU FORMU

Başvuran Öğrencinin;


Başvuran Öğrencinin Sınav Bilgileri;Başvuran Öğrencinin İletişim Bilgileri;
Yakınlık Derecesi


İstek Okulları benimle iletişim kurabilir:

İstek Okulları Bursluluk Sınavı 4, 5, 6 ve 7. sınıf için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerini içermektedir.

4 ve 5. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav, toplam 60 sorudan oluşur; sınavın süresi 90 dakikadır.
6 ve 7. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav toplam 80 sorudan oluşur, sınavın süresi 120 dakikadır.

Kimliğinizi yanınızda getirmeyi unutmayınız.
SINAV KONULARI:

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI:

 • Sınav, İstek Okullarında eğitim gören 4,5, 6, 7. Sınıf öğrencilerini de kapsamaktadır.
 • Burs, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'na kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
 • Burs, kazanılan kademe(ortaokul, lise) süresince geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu sona erer.
 • Öğrenci, kazandığı bursu yalnızca sınava girdiği kampüste kullanabilir.
 • Sınav yeri, öğrencinin online başvuru formunda ve giriş belgesinde belirtilen okuldur.
 • Burs oranları, ilgili kampüs için belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.
 • Eşit puan alan öğrencilerden yaşı küçük olana bursluluk önceliği verilir.
 • Başvuruda belirtilen öğrencilerin sınava katılmamaları durumunda yerlerine başka öğrenciler sınava giremez.
 • Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına izin verilmeyecektir.
 • Sınava katılacak öğrenciler, online başvuru sonrasında oluşturulan giriş belgesini (.pdf), kimlik kartını veya resimli/onaylı öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.
 • Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.


Oturumlar kontenjanlarla sınırlıdır.